ชื่อ: นางสาวกรรณิกา รัศมี

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

อีเมล: kannika.ra@kmitl.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 6378

แชร์ให้เพื่อน

40 คน