- ณ Ta Hwa University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

รายละเอียดการฝึกงานที่ Ta Hwa University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

- ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดการฝึกงานที่ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

- ณ National Institute of Technology, Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดการฝึกงานที่ National Institute of Technology, Toyama ประเทศญี่ปุ่น

 

69 คน

แชร์ให้เพื่อน