ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
คำชี้แจงการเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการบริหารและจัดการ 123333
ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์ 20806
การเขียนแบบบรรณานุกรมม 230425
รูปเเบบการจัดเล่ม 83424

แชร์ให้เพื่อน